Mange danskere har stået i en situation, hvor de ikke har kunnet overskue eller fysisk håndtere deres arbejde som følge af sygdom. Dette kan være af fysiske, psykiske eller sociale årsager og herefter har man ret til hjælp med at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Dette kaldes revalidering, og her kan kommunen gå ind og støtte dig i at vende tilbage til en normal hverdag med arbejde på et vidst niveau.revalidering

Revalidering er et tilbud til dig der ikke længere kan varetage dit job, grundet psykisk sygdom, fysisk sygdom eller sociale årsager. Det er til dig, der ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår hurtigst muligt og blot har behov for hjælp til, hvordan du når status quo igen, efter du har været syg eller af andre årsager væk fra arbejdsmarkedet. Revalidering er også for dig, som ikke har andre muligheder for at komme tilbage til arbejdsmarkedet end via denne metode. Jobcenteret kan også godkende dig til revalidering, hvormed du via dem bliver berettiget til denne type hjælp. Formålet med denne proces er at finde den kortest mulige ved tilbage til arbejdsmarkedet for dig, så du igen kan komme på fode og begynde at arbejde igen.

Måden du kommer fra syg til job er ved at søge om revalidering hos kommunen. Her vil du til tildelt en sagsbehandler, som fra det tidspunkt af er din kontaktperson samt medhjælper på din vej tilbage til job. Denne sagsbehandler skal nu hjælpe dig med at udarbejde en jobplan. I denne jobplan, som du skal bruge i forbindelse med revalideringen, skal der være tydelige beskrivelser af, hvilken type arbejde du sigter i mod, de initiativer du gerne vil tage samt en tidsplan. Dette skal give kommunen en indikation af, at du er motiveret for at komme på rette ved samt er klar og beredt på et job i nær fremtid.
Det kan være svært at finde rundt i alle reglerne omkring revalidering, så du kan finde samtlige informationer om disse regler for revalideringstilbud på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Inden kommunen sender dig direkte til revalidering, kan du blive bedt om at deltage i en for-revalidering. Dette er for at kaste lys over, hvor meget arbejde du kan klare samt hvilket job du vil kunne varetage. Dette kaldes forrevalidering. Måden man finder ud af dette på er f.eks. ved at sende dig i en arbejdsprøvning, hvor du får mulighed for at afprøve dine kræfter, evner og ser dig selv i forskellige arbejdssituationer. Måske du husker meget fra din tid før du blev syg, og måske er der nogle kompetencer der skal støves af inden du kan få på fuldtid igen. Selve forrevalideringen kan foregå på en arbejdsplads eller en revalideringsinstitution. Dog kan du i nogle tilfælde også få mulighed for højskoleophold, hf-kurser, undervisning på 9.-10. klasses niveau eller erhvervsintroducerende kurser, der skal virke som en forberedelse til erhvervslivet.

Din økonomi under forrevalideringen vil afspejle din økonomi før forrevalideringen. Dette betyder, at var du på kontanthjælp før du kom i forrevalidering, er det også det beløb du kan regne med at få igen. Tilsvarende, hvis du var på sygedagpenge eller fik løn under sygdom, vil dette være beløbet du kan se frem til.
Når du kommer til selve revalideringen, vil dette typisk være en form for uddannelse, optræning eller omskoling. Det kan dog også være virksomhedspraktik. En omskoling er til dig, der har haft en sygdom eller skade der har gjort, at du ikke kan varetage det job, som du er uddannet til. Her skal man som oftest starte for fra og se på sine muligheder med nye øjne. Vejen fra sygdom til job behøver ikke være lang, man skal bare vide lidt om det inden man går i gang. Selve virksomhedspraktikken tilbydes normalt til dig, der har erhvervserfaring, og bygger på et fagligt forløb med de kompetencer du allerede har tilegnet dig.
Revalidering som ansat tilbydes som ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver og kaldes en virksomhedsrevalidering. Det er til dig med en god portion erhvervserfaring, og kan bestå af en faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring eller oplæring. Økonomien i et sådant beløb vil svare til udbetaling af revalideringsydelsen eller i få tilfælde den mindst overenskomstmæssige løn på området.

Revalideringsydelsen svarer til det højeste dagpengebeløb, som man får som ledig. Dette beløb er pt. 17.663,- pr. måned men er ofte det halve hvis du er under 25 år. Der er forskellige satser alt efter hvilken familiesituation du er i samt alder. Dette skal du selv gå ind og tjekke, hvis du har spørgsmål.
Denne revalidering kan maks varer i fem år, og hvis revalideringen når sit mål har du inden fristens udløb fundet dig et relevant job og kan dermed klare dig selv. Skulle du mod forventning ikke være kommet i arbejde efter revalideringen, kan du kontakte en a-kasse og se, om du kan få medlemskab og komme på dagpenge i stedet indtil du finder et job. Er dette slet ikke muligt grundet en varig funktionsnedsættelse, kan fleksjob være på tale, og du skal i kontakt med kommunen for at få afklaret dette.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *