Selvom man har en lang uddannelse bag sig, kan der komme et tidspunkt i livet, hvor man ikke længere kan varetage et fuldtidsjob på sin arbejdsplads. Sygdom eller skade kan gøre, at man har behov for at få færre timer, eller en mindre arbejdsbyrde på jobbet, for at kunne håndtere det. Dette kan gøres via hensynstagen, som kan klares via et fleksjob.

Selve fleksjobbet kan være alle typer jobs, både hos private og offentlige virksomheder, men hvor der i fleksjobbet tages hensyn til din nedsatte arbejdsevne med færre timer eller mindre arbejdsopgaver. Det bliver som regel tilpasset vedkommende, som varetager jobbet. Der er umiddelbart tre kriterier, der skal være opfyldt for at du er berettiget til en godkendelse til fleksjob. Disse er, at du skal have en alder under 65 år, din arbejdsevne skal være varigt nedsat og der skal være undersøgt i bund om dine muligheder for omplacering eller genoptræning er udtømt.

Når du er godkendt til fleksjob, skal du finde et arbejde som passer til dig, og som du passer til. Dette kan være svært, da mange arbejdsgivere ønsker medarbejdere der kan yde 100%. Der er dog kommet mere fokus på fleksjob, således at der er opstået flere muligheder for fleksjobbere for at finde et job der passer dem.
Der er i 2013 kommet nye regler omkring fleksjob, og de kom i en reform på området. Selve reformen får ikke betydning for dem der blot fortsætter i deres nuværende fleksjob. Vælger man derimod at skifte fleksjob, er der nye regler der træder i kraft.
Angående løn, er der også kommet nye regler omkring fleksjob. De nye regler siger, at arbejdsgiver betaler løn for den arbejdsindsats, som fleksjobberen udfører. Dette vil sige, den reelle tid der anvendes på at udføre jobbet. Herefter supplerer kommunen med et tilskud, således at indtægten i fleksjobbet vil komme fra både arbejdsgiver og kommune til fleksjobberen. Dette kaldes et fleksløntilskud.

Selve betydningen for borgerne i Danmark, vil vi forsøge at klarlægge lidt bedre. En af de største ændringer i den nye reform betyder, at du kan blive visiteret til et fleksjob, selvom din arbejdsevne allerede er meget lav. Hvor man før måske var blevet sygemeldt, kan man her blive visiteret til et fleksjob, således at man stadig er med på arbejdsmarkedet trods sygdom. Ydermere bliver fleksjob efter den nye reform midlertidige. Dette betyder at du ikke er visiteret til fleksjob for evigt, men nu får bevilget fleksjobtilbud i fem år ad gangen. Denne regel gælder, hvis du er under 40 år. Er du over 40 år, kan du visiteres til et permanent fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne er så nedsat, at en smertefri overgang fra sygdom til arbejde ikke er mulig. Slutteligt, får du mindre udbetalt i løn med mindre din grundløn i forvejen er lav.

De nye regler omkring fleksjob går også ud på, at der skal foreligge en masse vurderinger samt arbejdsprøvninger inden du bliver visiteret til fleksjob. Dette betyder, at du skal have afsøgt alle muligheder for at fungerer i et fuldtidsarbejde inden du beder om et fleksjob. Jobcenteret har til opgave at se, om det er muligt at flytte dig til en anden stilling på din arbejdsplads eller rykke rundt på nogle arbejdsopgaver således din byrde bliver lettere, eller måske din funktion kan støttes med eventuelle arbejdsredskaber.
Er der fra starten af ingen grund til at sende en borger i arbejdsprøvning, da dette synes formålsløst vil det ikke blive gennemført.
Reglerne omkring fleksjob er ændrede, det er et faktum – find mere information omkring reformen på vores hjemmeside, og gør dig dine rettigheder klare og find op og ned på sagerne.

 

Mere læsning:

Hvad går lægekonflikten 2013 ud på og hvad med vore Lægeservice

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *