Man kan være uheldig at være kommet til skade, og som følge af dette have brug for genoptræning. Det kan også været grundet alvorlig sygdom, at man er svækket fysisk og derfor har behov for hjælp til at genoptræne sin krop til status quo, eller blot til at kunne klare hverdagens udfordringer. Hjælp til genoptræning kan betyde, at borgeren kan komme tilbage til en mere normal hverdag, eller påbegynde job igen.
Efter endt indlæggelse på et sygehus i Danmark, kan der være behov for genoptræning. Alt efter, hvilken sygdom du har været indlagt for, kan der være behov for genoptræning af dine muskler og led, således at du kan komme tilbage til din sædvanlige hverdag. Genoptræning kan være med fysioterapi, ergoterapi, alm. Styrketræning eller en kombination af ovennævnte.

Proceduren er, at sygehuset udarbejder en vurdering af din fysiske tilstand, samt eventuelt behov for genoptræning, som sendes til kommunen. Der vil medfølge et udkast til en genoptræningsplan, som de ser fordelagtig for din individuelle tilstand at følge. Din kommune vil herefter tage kontakt til dig, med henblik på et tilbud om træning, således du kan komme i gang efter endt sygehusforløb. Er det et behov der ligger udover den almene genoptræning, således at der er behov for specialiseret hjælp, er det genoptræning på sygehus der tilbydes.
Når du kommer hjem fra sygehuset, kan det være, at du på trods af, at sygehuset ikke har indstillet dig til genoptræning, finder at der er et behov. Måske du synes, at dagligdagen er for svær, eller der er ting du kunne før, som du ikke kan mere. Dette kan være at gå på trapper, at løfte ting i hjemmet eller blot at gøre rent og komme omkring som du plejer. Her har du som borger i Danmark mulighed for at rette henvendelse til din bopælskommune for hjælp til genoptræning. Du kan forklare dem det behov du selv ser, og herefter vil der blive kigget på din patientjournal og sagen tages op til overvejelse omkring, om du skal have hjælp til genoptræning efter sygehusbesøg.

Bevilling af genoptræning – Hvordan?

Når du har fået bevilget hjælp til genoptræning, enten ved egen henvendelse, eller sygehus henvisning, kan det foregå på flere måder. Genoptræningen kan foregå i dit eget hjem, og de remedier du får brug for ville skulle anskaffes hertil. Dette kan kommunen sommetider også hjælpe med. Genoptræning på sygehus er også en mulighed, hvis der som før nævnt er behov for mere specialiseret hjælp. Ydermere er der chance for, at genoptræningen kommer til at foregå på et sundhedscenter eller i et almindeligt træningscenter. Det er ofte set, at der i forbindelse med fysioterapeutklinikker er tilknyttet en mindre træningsfacilitet, som kan blive omdrejningspunktet for din træning. Disse træningsfaciliteter, minder oftest om et mini-fitnesscenter, som du kan træne i i samarbejde med en terapeut eller alene.

I flere tilfælde ses det, at kommunen har flere tilbud, som du kan vælge i mellem. Det kan være du kender til et sted, der er anbefalet af venner og bekendte, og så har du mulighed for at vælge dette. Dette åbner også muligheden for at vælge genoptræning i en anden kommune, hvis du finder deres tilbud om genoptræning bedre end det i din egen kommune.

Rigtig mange oplever store fordele ved at opbygge muskelmasse, der støtter de udsatte områer. Læs om styrketræningens fordele her
Der er mulighed for gratis fysioterapi hvis du har et svært handicap, en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom eller du har en permanent tilstand, der kræver fysioterapi for at du kan klare hverdagen. Hører du ikke under disse tre kategorier, kan du få tilskud til behandling, dog ikke vederlagsfrit.

Træningsplan og genoptræning

Efter endt sygehusophold, hvor udfaldet ikke har været en træningsplan og dermed en henstilling fra sygehuset omkring at du skal i genoptræning, kan du klage, hvis du mener at dit behov ikke stemmer overens med anbefalingen fra sygehuset. Du klager ved at henvende dig til Patientombuddet eller en patientvejleder, som kan fortælle dig om dine muligheder. Man klager, når man føler at der er sket en tilsidesættelse af ens rettigheder som patient, eller som følge af en behandling du ikke føler er retfærdig.

Dette kan være, hvis du efter endt sygehusbesøg ikke får bevilget den træning du føler du har behov for. Når du klager, er det vigtigt at forklare, hvorfor du mener du har behov for genoptræning. Her kan argumenter som understøtter din klage være, at du har svært ved at klare din dagligdag, ikke kan arbejde grundet din sygdom eller skade, eller fordi du føler, at din funktionsevne er blevet nedsat. Herefter vil kommunen se på din klage, og omstøde første afgørelse, hvis de finder, at din klage skal have medhold. Hvis du får medhold i din klage, kan du som oftest påbegynde din genoptræning hurtigt herefter, ved at udarbejde et genoptræningsprogram i samarbejde med sygehus eller terapeut.
Læs også om akupunktur og hjælp til ondt i ryggen

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *