Det frie sygehusvalg er en ordning der handler om, at alle borgere i Danmark har ret til at søge hjælp hos et privathospital såfremt ventetiden på et offentligt sygehus ikke er acceptabel. Denne tidsgrænse er to måneder, så hvis ventetiden på en behandling, som en patient har behov for, kan man søge denne behandling, undersøgelse, scanning eller lignende på et privathospital uden beregning. Man får simpelthen en liste med de samarbejdspartnere der er tilgængelige på området. Hvis der er tale om det der betegnes som alvorlig sygdom, får patienten ret til at vælge en privat leverandør efter én måned.
Hvis der er kortest ventetid på et hospital, som er langt fra din bopæl skal du som udgangspunkt selv betale din transport til behandlingsstedet.
Der er tidspunkter, hvor du ikke har mulighed for selv at vælge. Dette kan være hvis det sygehus du ønsker at blive behandlet på har en væsentlig højere ventetid end andre eller hvis du bliver indlagt akut grundet pludselig opstået sygdom – i disse tilfælde kan du ikke benytte de frie sygehusvalg. I sidst nævnte tilfælde bliver du typisk afhentet i en ambulance, som transporterer dig til nærmeste sygehus. Hvis du f.eks. ønsker behandling på Rigshospitalet skal du lide af en særlig sygdom, da de har nogle specialiserede læger, som behandler patienter med sjældne sygdomme.
Når der er tale om psykiatrisk behandling, kan der vælges sygehus for dig, hvis det vurderes at du ikke selv er i stand til at tage denne beslutning. Dette betyder, at det frie sygehusvalg begrænses for din egen sikkerhedsskyld.
Muligheden med frit valg efter en måned er det der kaldes udvidet, frit sygehusvalg. Denne mulighed træder i kraft når man har ventet mere end en måned på en undersøgelse eller behandling på et offentligt sygehus. Dette valg skal du bruge på et privathospital i Danmark eller udlandet, som din region har en samarbejdsaftale med.

Frit sygehusvalg – Hvordan virker det?

Selve processen omkring det udvidede frie sygehusvalg, starter allerede ved din henvisning fra din egen læge. Herefter skal du indenfor otte dage modtage fuld information omkring dine muligheder indenfor det frie sygehusvalg, så du kan blive viderehenvist til et privathospital. Selve henvisningen til privathospital skal håndteres af en patientvejleder i din region, hvor du bor. Du kan finde en liste over patientvejledere, som du kan kontakte på sundhed.dk.
Der er specielle behandlinger, hvor du ikke kan anvende det frie sygehus valg. Disse indbefatter organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisationsbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller ophold på rekonvalescenthjem.
De livtruende sygdomme, som kan forkorte ventetiden for at måtte vælge et andet sygehus, er særlige kræftsygdomme og generelt livstruende sygdomme. Dette er for at skabe en prioritering over ikke-livstruende sygdomme, som rygskader eller andre skader, som skal scannes og behandles, men som ikke er livstruende. De ikke-livtruende sygdomme eller skader, bliver blot behandlet en måned senere, altså med en maks ventetid på to måneder, så det er ikke fordi de kommer langt ned i rækken.
Når du skal vælge sygehus får du udleveret en oversigt over ventetider på de forskellige sygehuse du kan bruge. Når du skal vælge, er det en god idé at vælge et sygehus tæt på din bolig, medmindre du er villig til at betale for transporten. Valg af sygehus kan være svært, men det er vigtigt at vide, at samtlige sygehuse vil gøre deres bedste for at hjælpe dig.
Der er forskellige sygehuse, som er på tilsyn, og disse sygehuse skal kan du vælge fra, hvis du vil.
Disse sygehuse eller afdelinger er ikke nødvendigvis dårligere eller yder en dårligere service generelt, men det betyder, at de har haft en sag, hvor der er indgivet en klage, hvor der er givet medhold i sidste ende. Dette har ført til, at myndighederne holder lidt ekstra øje med, om sygehuset er kommet på fode igen.
Det frie sygehusvalg er et tilbud til borgerne – til dig – om at få hurtig behandling, når der er behov for det. Det er ikke noget man skal bruge, hvis man ikke har lyst, men tilbuddet er til for sikre en hurtig og effektiv behandling. Det lægger også noget tryghed over på borgeren – på dig – fordi du får indflydelse på, hvor du ønsker at komme i behandling henne. Det kan være du kender et hospital, hvor du før har fået enormt god behandling, og derfor ønsker at anvende det sygehus igen i det frie sygehusvalg. Ingen borgere i Danmark er tjent med at vente længe, når man er syg og blot gerne vil have svar på, hvordan man bliver rask, eller i hvert fald, hvordan man kan live hjulpet.