Har du været impliceret i en større eller mindre trafikulykke, og er du kommet til skade og har pådraget dig personskade af mindre eller støre karakter, afhænger dine muligheder om erstatning af hvordan ulykken skete, er det et sammenstød og eller en soloulykke, her er det rigtig vigtigt om der har været andre biler involveret. Der følger desværre store udfordringer med i en trafikskadesag og derfor erstatningssag.

Problematikken kan være forskellige ting, og et forsikringsselskab kan være svære at sloges med. Forsikringsselskaberne vil kun udbetale erstatning i en trafikskadesag hvis der er årsagssammenhæng mellem trafikskaden og det du vil mene du har krav på i erstatning. Og ja hvad betyder det så lige, det er ganske simpelt årsagssammenhæng betyder i alt enkelhed at der er skaden og ikke andre forhold der gøre sig gældende, og der er årsag til eks. en sygemelding fra dit arbejde. Og derfor vil dit forsikringsselskab bede dig om lægelige oplysninger, for at dine skader og symptomer er smerter fra skaden og at det ikke er fra gamle skader, og at der er medicinsk sammenhæng imellem dine smerter og selve skaden. Hvis man inden trafikulykken og trafikskadesagen havde helbredsmæssige problemer som kunne minde om den skade du prodrog dig ved skaden, kan dette gå hen og give dig store udfordringer ved anerkendelse af erstatningsansvaret og din erstatning, det samme er gældende hvis man har følger efter en anden skade.

Det kan derfor være en rigtig god ide for dig som har været ude for en trafikulykke og er ved at køre en trafikskadesag, tag fat i en dygtig advokat der kan hjælpe dig, men lad for guds skyld vær med at tage den billigste og fordi advokaten bor tæt på dig, i sådanne sag er det vigtigt at få en advokat der har specielle kompetencer lige præcis inden for personskader efter en trafikulykke. En advokat kan råde og vejlede dig hele vejen igennem din sag, det vil være din advokat der vil have korrespondancen til dit forsikringsselskab og det er din advokat der har helt styr på alle paragraffer og love. Samtidig vil det også være din advokat der ville kunne fortælle dig hvad der kan forventes du vil få i erstatning og hvilke udgifter der eventuelt vil blive betalt.

På http://Trafikuheld-Erstatning.dk kan du se et sagsforløb opsat grafisk, for at få overblikket, se den her: Erstatning for trafikulykke sagsforløb

 

I de fleste tilfælde vil dit forsikringsselskab kunne betale flere udgifter for dig f.eks.

 

  • Udgifter til fysioterapeuter et vis antal gange, det kommer an på hvad dit forsikringsselskab siger
  • Udgifter du skulle have til medicin, men kun imens din sag kører, når din sag er afsluttet og du har modtaget din erstatning, stopper din udbetaling til medicin også.
  • Udgifter til kørsel frem og tilbage fra behandlingssteder så som sygehuse, fysioterapeuter, øjenlæger eller hvad det nu måtte være
  • Hvis der er en modpart er de forpligtet til at betale en del af dine advokat omkostninger
  • Du vil kunne få erstatning for svie og smerte
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som vil sige at hvis du ikke kan arbejde i det omfang du gjorde inden ulykken og eventuelt skal skifte arbejde eller få flex job og i værste tilfælde på pension
  • Du vil få sat en mén grad som følge af de mén du skulle have pådraget dig ved trafikulykke

 

Du vil her kunne læse lidt om opgørelsen af erstatningen du kan have krav på

Hvis du skal og har krav på at få en erstatning efter en trafikulykke vil det altid være efter erstatningsansvarsloven.

Du kan have krav på at få din medicin og andre udgifter du måtte have med hensyn til fysioterapeuter osv. Dette er dit forsikringsselskab du skal tale med her og aftale hvor mange gange de og du eventuelt mener du skal gå til fysioterapeut. Mht. din købe medicin og smertestillende piller, så er det vigtigt du gemmer alle dine kvitteringer eller gå på apoteket hvor du har købt din medicin, og bede dem om at udskrive en liste over hvad du har købt, sådan en liste tager apoteket 15- 20 kr. for at printe til dig. dette er din dokumentation som skal indsendes så de kan tilbage betale dig udgifterne du skulle have i forbindelse med det. Svie og smerte vil du også få erstatning for, som du kan vælge at få en løbende udbetaling på. Svie og smerte hvad er det, det er hvis du er hel eller delvis sygemeldt fra dit arbejde og er i gang med en eller anden form for behandling, så kan du få erstatning for svie og smerte, taksterne for dette er i 2014, 185 kr. pr. dag du er sygemeldt fra dit arbejde, taksterne reguleres årligt.

Endvidere kan du få erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab, dog kun hvis din trafikskade har givet dig varig mén, erstatningen for varigt mén får du hvis du har en begrænsning i din daglige hverdag på grund af gener fra trafikulykken. Erhvervsevnetab vil du kunne få erstatning for hvis det viser sig at du grundet skaden efter trafikulykken ikke kan komme til at kunne arbejde i samme omfang som inden ulykken.

Mange sager ender med at komme en tur i arbejdsskadestyrelsen, som vil foretage en vurdering ud fra dine lægelige papir og journaler hvad du kan have fået af procent i mén grad og hvad dit erhvervsevnetab måtte være.

 

Se eventuelt også videoerne på Youtube om Piskesmæld og erstatning:

Piskesmæld generelt og erstatning

Advokatens råd

Beregning af méngrad

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *