fleksjobI Danmark vil vi have så mange som muligt med på arbejdsmarkedet, så vi fælles kan bidrage til samfundet og til vækst. Desværre, kan man være ramt af sygdom eller skade der gør, at man ikke kan varetage en fuldtidsstilling på en arbejdsplads, grundet en væsentligt nedsat arbejdsevne. Her kan man blive godkendt til fleksjob af kommunen, hvis man ikke er berettiget til førtidspension. Det kan for nogen føles som et nederlag, at skulle vinke farvel til en fuldtidsstilling, men der er mange eksempler på folk i fleksjob, som har en dejlig hverdag med den mængde aktivitet de kan holde til – det er jo ikke frivilligt, at man er endt i den situation man står i.

Selve fleksjobbet kan være alle typer jobs, både hos private og offentlige virksomheder, men hvor der i fleksjobbet tages hensyn til din nedsatte arbejdsevne med færre timer eller mindre arbejdsopgaver. Det bliver som regel tilpasset vedkommende, som varetager jobbet. Der er umiddelbart tre kriterier, der skal være opfyldt for at du er berettiget til en godkendelse til fleksjob. Disse er, at du skal have en alder under 65 år, din arbejdsevne skal være varigt nedsat og der skal være undersøgt i bund om dine muligheder for omplacering eller genoptræning er udtømt.

Når du er godkendt til fleksjob, skal du finde et arbejde som passer til dig, og som du passer til. Dette kan være svært, da mange arbejdsgivere ønsker medarbejdere der kan yde 100%. Der er dog kommet mere fokus på fleksjob, således at der er opstået flere muligheder for fleksjobbere for at finde et job der passer dem.

Fleksjob reformen

I januar 2013 kom der er fleksjobreform i kraft som siger, at hvis man var ansat i et fleksjob inden da, vil de vilkår man har haft fleksjobbet under være uændrede og kan fortsætte som hidtil. Din arbejdsgiver vil også fortsat modtage samme tilskud til din løn som før reformen. Er du derimod ansat i et fleksjob efter 1. januar 2013 er det de nye regler der gælder. Dette er f.eks. i forbindelse med skift fra ét fleksjob til et andet. Angående fastholdelses fleksjob, kan du godt komme i fleksjob på din nuværende arbejdsplads, du skal blot have haft din ansættelse hos virksomheden efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder. Herefter skal du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver, hvor der står, hvilke arbejdsopgaver du har fået svært ved, samt hvilke fremtidige skåne hensyn der skal tages i dit nye fleksjob. Inden selve fleksjobbet kan iværksættes skal det også dokumenteres, at dit job har været forsøgt støttet i en sådan grad, at fleksjob ikke var nødvendigt i første omgang, og at fleksjobbet derfor er sidste udvej efter dit job ikke kunne hjælpes nok fuldtid. Det eneste tidspunkt, hvor du kan få fleksjob uden at overholde overenskomstens sociale kapitler eller de 12 måneder er ved akut sygdom eller skade der forhindrer eller nedsætter din arbejdsevne meget.

Efter januar 2013 er regler også blevet således, at hvis du skifter fleksjob herefter kan du kun få tildelt det i fem år ad gangen. Efter denne periode, skal du igen visiteres til en godkendelse til fleksjob af kommunen, såfremt din arbejdsevne ikke er blevet forbedret.
Det kan være en god idé at gøre sig bekendt med den nye fleksjobreform, hvis man er fleksjobber og gerne vil kende sine rettigheder. Det er ikke blot regler der er ment som en hindring for fleksjobberen, men skal også ses som nogle guidelines for hvad man har ret til, så man ikke bliver snydt for noget.

Arbejde i fleksjob

I selve fleksjobbet vil det bliver en prioritet, at arbejdstempoet bliver på dine vilkår og noget du kan følge med til. Du får de pauser du har behov for og der kan aftales en daglig nedsat tid på fleksjobbet. Du får fortsat en overenskomstmæssig løn og så får arbejdsgiveren et offentligt tilskud der svarer til halvdelen eller to tredjedele ad den mindste overenskomstmæssige løn. Selve tilskuddet fastsættes efter din arbejdsevne og det kan løbende tages op til revurdering således det kan hæves eller sænkes alt efter hvordan det går.

Det kan være en fordel at blive visiteret til fleksjob – på denne måde har man stadig en fod på arbejdsmarkedet men kan samtidig tage hensyn til de udfordringer, som ens skade eller sygdom pådrager en.  Det kan være en fordel at bede dit jobcenter om et fleksjob bevis, som du kan bruge under din jobsøgning. Der står, hvilke behov du har samt hvilke områder der skal tages hensyn til, hvis de ansætter dig.

 

Læs mere om helbred på Informationer.nu